ADMINISTRATIES

* Inrichten en opzetten van administraties voor particulieren en MKB.

* Het voeren van financiële administraties.

* Het voeren van loonadministraties.

* Het opstellen van jaarrekeningen.

* Het opstellen van tussentijdse rapportages.